O nama

Dječji vrtić „Krijesnica“  nalazi se na dvije lokacije:

 

 

Centralni objekt:

Ulica Vladimira Nazora 3a,                                                                   

Mali Bukovec

 

Područni objekt:

Dravska ulica 42a,                                                                             

Veliki Bukovec

 
 
vrtic vb

   

Dječji vrtić „Krijesnica“ Mali Bukovec osnovan je 2015. godine te organizira i provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršene treće godine života do polaska u školu.

Svoje aktivnosti prilagođavamo razvojnim potrebama, socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i na temeljima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić „Krijesnica“ djeluje na područja dviju općina, Mali Bukovec (centralni objekt) i Veliki Bukovec (podružnica), a osnivač vrtića je općina Mali Bukovec.

Osnovni cilj naše ustanove je stvaranje uvjeta za kvaliteteno provođenje odgojno-obrazovnog rada podržavajući cjelovit razvoj svakog djeteta, razvoj njegvoih potencijala, interesa i sposobnosti te nadopuna obiteljskom odgoju u izvanobiteljskom okruženju.Svojim odgojno-obrazovnim pristupom želimo osigurati dobrobit za dijete, osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta, kako bismo kod djece razvijali temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje.

U vrtiću se provodi:

REDOVITI PROGRAM

  • primarni 9-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi
  • obavezni program predškole

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA "ENGLESKI U KRIJESNICI"

  • namijenjen djeci koja pohađaju cjelodnevni program u centralnom i područnom objektu Vrtića. Osnovni cilj programa je utjecati na cjelovit dječji razvoj, a s posebnim naglaskom na senzibilizaciju djeteta za englesko govorno područje kroz svakodnevni praktično-životni situacijski pristup rada s djecom

 

U našem centralnom objektu i u podružnici našeg vrtića djeca borave u odgojno-obrazovnim mješovitim skupinama.

U centralnom objektu formirane su dvije skupine:

  • od treće do pete godine života
  • od šeste do sedme godine života, odnosno do polaska u školu

U podružnici Dječjeg vrtića „Krijesnica“ formirana je jedna skupina djece:

  • u dobi od treće do sedme godine života, odnosno do polaska u školu

Boravak djece u mješovitim skupinama   potiče djecu na timski rad, suradnju, dogovor, rješavanje problema i traženje odgovora. Djeca međusobno razmjenjuju iskustva, uče jedni od drugih. U mješovitim skupinama djeca se uče toleranciji, prihvaćanju i učenju na prirodan način, te razvijaju emocionalne i društvene vještine koje su prijeko potrebne u realnom životu.

RADNO VRIJEME VRTIĆA:

  • od 6,30 do 15,30 sati, koje se raspoređuje u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka

Organizacija rada Dječjeg vrtića Krijesnica prilagođena je potrebama djece i roditelja.  

Na realizaciji programa radi 6 odgojiteljica, 1 kuharica, 2 spremačice i ravnateljica.

VIZIJA

Naša vizija je da Dječji vrtić "Krijesnica" postane prepoznatljiv kao mjesto gdje se djetetu pruža prilika za stjecanjem vještina, znanja, kompetencija od najranije dobi, osigurava dobrobit za dijete, podržava djetetova osobnost, kultura, te razvoj potencijala i sposobnosti. U našoj viziji svi dionici odgojno-obrazovnog  rada otvoreni su, etični, stručni profesionalci koji svojim permanentnim usavršavanjem podižu kvalitetu i unapređuju odgojno-obrazovni rad, a roditelje vidimo kao značajne suradnike u prosecu odgoja i obrazovanja.